วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ
"เราจะเป็นผู้ให้บริการสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า"

ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ
กว่า 33 ปี ที่บริษัทฯ เริ่มกิจการในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดรังสิตฮาร์ดแวร์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ในย่านตลาดรังสิต เพื่อจำหน่ายสินค้า ประเภท เครื่องไฟฟ้า ประปา สีทาอาคาร บริษัทฯได้เน้นการให้บริการที่ดีมาโดยตลอด

จนต่อมาในปี พ.ศ. 2529 บริษัทฯได้เริ่มจำหน่ายสินค้าประเภทโลหะรูปพรรณต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นการบริการลูกค้ากลุ่มโลหะในพื้นที่ ย่านรังสิตเพิ่มขึ้น และ ในปี 2541 จึงได้จัดตั้ง บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด เพื่อรองรับธุรกิจในส่วนของโลหะรูปพรรณต่างๆ เพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น

ภายใต้การบริหารจัดการของ คณะผู้บริหารโดยมีคุณสมศักดิ์ จึงสุระ ประธานกรรมการ ซึ่งได้ขยายธุรกิจไปสู่การเป็นผู้จำหน่าย และ ให้บริการสินค้าในกลุ่มโลหะที่หลากหลายมากขึ้น เช่น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กเกรดพิเศษ เหล็กไร้สนิม โลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง ระบบท่ออุตสาหกรรม รวมทั้งให้บริการตัดโลหะด้วยความร้อน เช่น แก๊ส พลาสม่า เป็นต้น

ต่อมา ในปีพ.ศ. 2549 บริษัทฯได้ขยายการบริการไปสู่ การตัด การพับโลหะชนิดต่างๆ ด้วยเครื่องจักร รวมถึงการผลิตตะแกรงลวดสาน ตาข่ายลวดถัก เพื่อเป็นการให้บริการกับลูกค้าเพิ่มขึ้น และในปีต่อมา ได้จัดตั้ง บริษัท รังสิตไพพ์ วาล์ว แอนด์ ฟิตติ้งส์ จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการ สินค้าในกลุ่มระบบท่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการแยกออกไปจาก บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด เพื่อเน้นการบริการเฉพาะกลุ่มสินค้าให้ดีขึ้นไปอีก

ตลอดเวลาที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ต่างมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะปรับปรุง พัฒนาระบบงานต่างๆ ในทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการทำงานในส่วนงานต่างๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการยืนยัน ว่าบริษัทจะส่งมอบสินค้าและบริการ แก่ลูกค้า ภายใต้นโยบายที่ว่า

"สินค้าคุณภาพ บริการรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า"

 จากอดีต จนถึงปัจจุบัน


พ.ศ.2525 เปิดดำเนินกิจการในนาม หจก.รังสิตฮาร์ดแวร์ ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
พ.ศ.2526 ย้ายที่ทำการมายังศูนย์การค้ากรุงเทพเมืองใหม่
พ.ศ.2529 เริ่มการจำหน่ายสินค้ากลุ่มโลหะโครงสร้างรูปพรรณ
พ.ศ.2533 เปิดใช้คลังสินค้าแห่งที่ 1 ขนาด 648 ตรม. ที่ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
พ.ศ.2540 เปิดใช้คลังสินค้าแห่งใหม่ ขนาด 2160 ตรม.ที่ ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
พ.ศ.2541 เปิดดำเนินการบริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
พ.ศ.2549 เปิดใช้อาคารสำนักงานและคลังสินค้าแห่งที่ 2 ขนาด 3840 ตรม.ที่ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (หลังห้างแม็คโคร รังสิต)
พ.ศ.2550 เปิดดำเนินการบริษัท รังสิตไพพ์ วาล์ว แอนด์ ฟิตติ้งส์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
พ.ศ.2555 เปิดดำเนินการบริษัท ล๊อกแมท อินทิเกรชั่น จำกัด ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท (เพิ่มทุนเป็น 1,000,000 บาท เมื่อปี 2557) และ บริษัท ควอลิตี้ เมทัล เวอร์คส จำกัด ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท