บริษัทฯ ดำเนินกิจการมาอย่างยาวนาน มีประสบการณ์ในธุรกิจ และ ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจมาโดยตลอด ทั้งกับลูกค้าและsupplierต่างๆ ตลอดจนให้การดูแลพนักงานที่ร่วมทำงานกับเราด้วยดีเสมอมา จึงขอเชิญผู้ที่สนใจอยากร่วมทำงานกับเราลองเข้ามาดูตำแหน่งงานที่ว่าง และ นำเสนอประวัติการทำงานและประวัติส่วนตัว ให้เราได้รับทราบ เพื่อโอกาสทำงานร่วมกัน