บริษัทฯ ดำเนินกิจการมาอย่างยาวนาน มีประสบการณ์ในธุรกิจ และ ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์มาโดยตลอด ทั้งกับลูกค้า และ supplier ต่างๆตลอดจนให้การดูแลพนักงานที่ร่วมทำงานด้วยดีเสมอมา จึงขอเชิญผู้ที่สนใจอยากร่วมทำงานกับเราลองเข้ามาดูตำแหน่งงานที่ว่าง และ นำเสนอประวัติการทำงานและประวัติส่วนตัว ให้เราได้รับทราบ เพื่อโอกาสทำงานร่วมกัน