บริษัทฯ เราจัดจำหน่าย และ แปรสภาพสินค้าตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ทั้งงานพับ งานตัดด้วยความร้อน ตัดด้วยเลื่อย งานตะแกรงต่าข่าย ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ