แบนสเตนเลส เกรด S304 (ตัด) ขนาด 4" x 1/2" ยาว 35 มม.

Share

รายละเอียดสินค้า

ขนาด เพลาขาว (นิ้ว)
เพลาขาว 1/4" x 4 ม.
เพลาขาว 1/8" x 4 ม.
เพลาขาว 3/16" x 4 ม.
เพลาขาว 1/2" x 6 ม.
เพลาขาว 3/8" x 6 ม.
เพลาขาว 5/8" x 6 ม.
เพลาขาว 3/4"
เพลาขาว 7/8"
เพลาขาว 1"
เพลาขาว 1 1/2"
เพลาขาว 1 1/4"
เพลาขาว 1 1/8"
เพลาขาว 1 3/4"
เพลาขาว 1 3/8"
เพลาขาว 2"
เพลาขาว 2 1/2"
เพลาขาว 2 1/4"
เพลาขาว 2 3/4"
เพลาขาว 3"
เพลาขาว 3 1/2"
เพลาขาว 3 1/4"
เพลาขาว 4"
เพลาขาว 5"
เพลาขาว 6"

สินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า